Regulamin

1. Dane przedsiębiorcy Beauty Academy Magdalena Jechna-Dużyńska, ul.Hubala 1/44, 05-120 Legionowo NIP: 5361760143    REGON: 146100398

Dane do korespondencji Beauty Academy Magdalena Jechna-Dużyńska, Legionowo, Hubala 1/44,  kontakt: e-mail –  info@combinal.pl   tel: 790 864 265

2. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a). Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w sklepie internetowym Lashandbrowacademy.pl
b). Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Lashandbrowacademy.pl
c). Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod  adresem www.lashandbrowacademy.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
d). Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
e). Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
f). Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Beauty Academy Magdalena Jechna-Dużyńska  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
3. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego www.lashandbrowacademypl.
a). Zamówienia w sklepie internetowym mogą składac osoby pełnoletnie, zaś osoby, które nieukończyły18-go roku życia mogą dokonywać zakupów za zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.
b). Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych. W przypadku wątpliwości związanych z działaniem strony internetowej należy skontaktować się z obsługą sklepu.
c).  Kupujący może złożyć zamówienie po uprzedniej rejestracji lub bez rejestracji. Zawarcie umowy i realizacja zamówień następuje po potwierdzeniu zamówienia. Na opłatę zamówienia kupujący ma 7 dni kalendarzowych.
d). Dla każdego zamówienia złożonego przez Kupującego obowiązuje cena podana przy zamawianym Produkcie w momencie złożenia zamówienia. Ceny produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
e). Sprzedający dostarcza dowód zakupu/fakturę VAT które stanowią potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. f). wysyłka nastąpi bez zbędnej zwłoki – zazwyczaj kolejnego dnia roboczego po potwierdzeniu zamówienia, sprzedawca zobowiązuje się wysłać towar do 3 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia.

4.Wysyłka i płatność.

  1. a) płatności

Przy składaniu zamówienia należy wybrać odpowiedni sposób zapłaty: – wpłatę na konto bankowe (w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia) Dane do przelewu: Beauty Academy Magdalena Jechna-Dużyńska 05-120 Legionowo, ul.Hubala 1/44 numer konta bankowego ING Bank Śląski: 14 1050 1012 1000 0090 9529 7793 – płatności internetowe poprzez system przelewy24 (e-przelew, e-transfer lub płatność kartą), – zapłata przy odbiorze dla przesyłek pobraniowych oraz odbioru osobistego. b). Opcje dostawy: Przesyłka kurierska – 13.50 zł Przesyłka kurierska pobraniowa – 16 zł Odbiór osobisty – 0 zł

5. Zwroty i reklamacje.
Zwrot towaru – prawo odstąpienia od umowy BZgodnie z polskim ustawodawstwem (Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.) prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje jedynie konsumentom (zakupy w sklepie zostały dokonane na użytek prywatny, nie na firmę). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub  w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik), wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować  Nas  – sklep, info@combinal.pl, tel: 790 864 255,adres korespondencyjny: ul. Hubala 1/44, 05-120 Legionowo, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub pocztą).  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Zgodnie z brzmieniem przepisów „To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu”. Rzęsy zapakowane są w paletki, które można otworzyć i sprawdzić, czy rzęsy nie są odkształcone czy zniszczone. Należy jednak pamiętać, że każde naruszenie rzęs, odlepienie od paska, paletki itp. Wiąże się tym samym z użyciem towaru. Prosimy o uważne sprawdzanie i odesłanie TYLKO nie używanych rzęs, nie naruszonych rzęs, tylko wtedy kwota zostanie zwrócona w całości. Należy pamiętać, że proces wywijania, podkręcania rzęs, jest procesem mechanicznym, nadzorowanym  przez człowieka, oznacza to, że nie ponosimy odpowiedzialności za różnice występujące w konkretnych partiach towaru jaki otrzymujemy. Prosimy nie odsyłać towarów uszkodzonych – muszą one być zgłoszone do działu reklamacji na podstawie rękojmi, w tym celu postępuj zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi poniżej lub skontaktuj się z biurem obsługi klienta (lashandbrowroom@gmail.com.pl).
6. Polityka prywatności.Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników za pomocą strony internetowej www.lashandbrowacademy.pl Przedsiębiorstwo „Beauty Academy” zapewnia pełną i zupełną ochronę danych osobowych powierzonych przy rejestracji, dokonywaniu zakupów, korespondencji. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). Dane osobowe przechowywane są wyłącznie na serwerach związanych z działalnością Beauty Academy. Dostęp do baz danych mają jedynie pracownicy sklepu. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami. Użytkownik zgadza się na przekazanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z Beauty Academy w celu dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie i operatorów pocztowych, wykonania usług przez partnerów handlowych  i usługowych, ewidencji podatkowych, gwarancji oraz reklamacji. Wszystkie dane osobowe podawane są dobrowolnie, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności, prosimy nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Beauty Academy
7. Postanowienia końcowe. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie inne właściwe przepisy prawa polskiego.